نمرات امتحان

عنواندرسدانشگاهتاریخ درج
text نمرەی قۆتابیانی پۆلی یەکەمی بنەرەتیزانستەکانقۆتابخانەی کۆلەکای بنەرەتی تێکەلاو16 خرداد 1393
text نمرەی قۆتابیانی پۆلی یەکەمی بنەرەتیبیرکاریقۆتابخانەی کۆلەکای بنەرەتی تێکەلاو16 خرداد 1393
text نمرەی قۆتابیانی پۆلی یەکەمی بنەرەتیزمانی انگلیزیقۆتابخانەی کۆلەکای بنەرەتی تێکەلاو16 خرداد 1393
text نمرەی قۆتابیانی پۆلی یەکەمی بنەرەتیزمانی کوردیقۆتابخانەی کۆلەکای بنەرەتی تێکەلاو16 خرداد 1393
text نمرەی قۆتابیانی پۆلی یەکەمی بنەرەتیپەروەردەی ئایینقۆتابخانەی کۆلەکای بنەرەتی تێکەلاو16 خرداد 1393
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم